Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Niedziela, 22 stycznia 2017 r. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego


photo
Konto bankowe uczelni
| Admin
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

55 8642 1155 2015 1500 9164 0001

NOWY KIERUNEK
|

Nabór na rok akademicki 2016/2017
Termin skł‚adania dokumentów
do 20.10.2016 r.

Bezpieczeń„stwo wewnętrzne - licencjat

/uprawnienia do prowadzenia kształ‚cenia na kierunku : "bezpieczeń„stwo wewnę™trzne" - studia I stopnia- profil praktyczny- Decyzja MNiSW nr DSW.ZNU.6022.57.2015.2.PD/

Masz ukoń„czone studia I stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnę™trzne" (Licencjat) pomyś›l o tytule zawodowym - inżynier (tylko jeden semestr
i różnice programowe
)

Masz tytuł‚ licencjata z zakresu bezpieczeń„stwa - u nas tylko dwa semestry i różnice programowe.


Nowy regulamin studiów o profilu praktycznym - doś›wiadczenie w zawodzie bę™dzie skracać‡ studia.


                  
 Specjalności:
  • sł‚uźby policyjne i specjalne
  • detektywistyka i ochrona osób i mienia
  • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
  • bezpieczeń„stwo i higiena pracy
  • zarzą…dzanie  kryzysowe i przygotowania obronne panstwa
  • zarzą…dzanie bezpieczeń„stwem
Wszelkich informacji udziela Dziekanat WSB Przemyśl
w dniach:
poniedziałek- pią…tek, sobota (zjazdowa)
w godzinach : 8.00-14.00

NIE CZEKAJ JUŻ DZIŚš ZŁÓŻ DOKUMENTY!

ZAPRASZAMY!

STUDIA PODYPLOMOWE
|
                                                                ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
                                        PEDAGOGIKA STOSOWANA

[Czytaj resztę ...]

nowa specjalność
| Admin
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE LOTNICZYM zapraszamy!

[Czytaj resztę ...]

>> [ 1 2 3 4 5 ] <<
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.